Dây cấp nhựa

Product Information

Dây cấp 2 đầu ren trong  Ø21.

Chất liệu dây nhựa chịu nhiệt.

NS-904 :Độ dài 40cm : 36.000 Đ
NS-905 :Độ dài 50cm : 38.000 Đ
NS-906 :Độ dài 60cm : 40.000 Đ

468 ad