Dây cấp nhựa cao cấp

Product Information

Dây cấp hai đầu ren Ø21.

Chấy liệu nhựa dẻo cao cấp siêu bền.

NS-DX1 : Độ dài 40cm : 28.000 Đ
NS-DX2 : Độ dài 50cm : 40.000 Đ
NS-DX3 : Độ dài 60cm : 42.000 Đ

468 ad