Dây cấp Inox cao cấp

Product Information

Dây cấp 2 đầu ren trong  21.

Lõi cao su chịu nhiệt bọc ngoài bằng lớp lưới đan bằng sợi inox.

NS-904I : Độ dài 40cm : 48.000 Đ
NS-905I : Độ dài 50cm : 50.000 Đ
NS-906I : Độ dài 60cm : 52.000 Đ

468 ad