Đ 920.000

Vòi RC nóng lạnh NS-4014

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 1.000.000

Vòi RC nóng lạnh NS-4018

Cần bẻ linh động có thể điểu chỉnh tùy ý. Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất...

more info
Đ 400.000

Vòi RC lạnh NS-404

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 1.520.000

Vòi RC nóng lạnh NS-4022

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 410.000

Vòi RC lạnh NS-4011

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 350.000

Vòi RC lạnh NS-409

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 700.000

Vòi RC lạnh NS-408

Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc biệt van khóa bằng đồng thau nguyên...

more info
Đ 480.000

Vòi RC lạnh NS-406K

Mẫu cải tiến từ NS-406 với cần bẻ điều chỉnh linh hoạt. Thân vòi làm bằng  hợp kim...

more info
Đ 380.000

Vòi RC lạnh NS-406

Dạng vòi rửa chén gắn tường . Thân vòi làm bằng  hợp kim đồng chất lượng . Đặc...

more info
Page 1 of 3123